Vad är Premieobligationer?

En svensk premieobligation är en slags statsobligation, vilket innebär att du som köper en premieobligation egentligen lånar ut pengar till statskassan. Premieobligationerna ges ut av Riskgäldskontoret, även känt som Riksgälden.

PremieobligationerIstället för att betala ut ränta till varje enskild innehavare av en premieobligation lägger Riksgäldskontoret räntan i en pott och lottar ut den. Du är alltså inte garanterad någon ränta på din premieobligation, men har chans att vinna pengar i varje dragning.

Innan 1990 års skattereform var beskattningen på premieobligationsvinster låg i jämförelse med skatten på andra kapitalvinster, vilket gjorde premieobligationer till en attraktiv sparform (särskilt med tanke på den låga risken). Nu för tiden är premieobligationsvinster helt skattefria, men sparformen har ändå sjunkit i popularitet eftersom skatten har sänkts för andra kapitalvinster, samtidigt som den ränta som lottas ut är väldigt låg.

Dagens premieobligationer skulle kunna beskrivas som lotter där svenska staten garanterar att man får tillbaka lottens inköpspris om man behåller lotten under den stipulerade tiden, samtidigt som man har chans att vinna pengar.

Garanterad vinst?

För vissa serier av premieobligationer garanterar Riksgäldskontoret att den som äger ett visst antal premieobligationer i nummerföljd är garanterad minst en vinst per år. Hur många premieobligationer i följd som krävs för att få denna garanti anslås för varje ny serie som ges ut, men det är ofta 10 premieobligationer i följd som behövs. Det kan finnas ytterligare krav för att garantin ska gälla, så kontrollera alltid reglerna innan köp. Det är till exempel vanligt att du måste ha tio nummer i följd från en viss utgångspunkt. Exempel: Om du äger nummer 1001 – 1010 är du garanterad vinst. Om du däremot skulle äga 1012- 1022 är du inte garanterad vinst, trots att det är tio premieobligationer i följd, eftersom de inte startar på rätt ställe.

Hur köper jag premieobligationer?

Nya premieobligationer ges normalt ut två gånger per år och kan då köpas direkt från Riksgäldskontoret (på deras sajt) eller från någon av återförsäljarna. De flesta affärsbankerna i Sverige är återförsäljare av premieobligationer.

PremieobligationDet finns också en andrahandsmarknad för premieobligationer och där kan man köpa premieobligationer året runt, förutsatt att någon vill sälja sina premieobligationer förstås. Du kan läsa mer om andrahandsmarknaden för premieobligationer längre ned på denna sida.

För att köpa premieobligationer måste du ha ett värdepapperskonto. Förr i tiden (fram till år 1996) var premieobligationerna fysiska pappersdokument, men numera är de helt digitala. Ett värdepapperskonto kan du öppna hos en bank eller hos en fondkommissionär. I samband med att du öppnar ditt värdepapperskonto kan du ange vilket bankkonto du vill att eventuella vinster från premieobligationerna ska sättas in på. Det är också till detta konto som pengar kommer att sättas in när löptiden för en premieobligation är över och du får tillbaka inköpspriset.

När du har genomfört ett köp av en eller flera premieobligationer kommer du att få en bekräftelse som innehåller information om serie- och ordningsnummer för premieobligationen / premieobligationerna. Utskick av bekräftelser påbörjas dock inte förrän efter sista betalningsdatum, så det kan ta ett tag innan du får din bekräftelse om du är tidigt ute. Ett alternativ är att vända sig direkt till det företag som man har sitt värdepapperskonto hos, så kan de ta fram uppgifterna.

Vad kostar en premieobligation vid utgivningen?

Riksgälden sätter priset på premieobligationerna för varje ny serie de ger ut. Under de senaste åren har de flesta serier haft ett pris på 5 000 kronor per premieobligation.

Att vinna på premieobligationen

Inför varje ny serie av premieobligationer som ska ges ut anslår Riksgälden information om utlottningsprocenten och de olika vinststorlekarna.

Såhär ser till exempel ut för Premieobligation 15:2

Försäljningsperiod 28 oktober – 10 november 2015
Löptid 1 år och 11 månader – återbetalas den 1 november 2017
Pris 5 000 kronor per obligation
Vinstutlottningsprocent 0,10 procent.
Garantivinst Ingen garantivinst
Högsta vinst 100 000 kronor
Övriga vinster 2 000 kronor, 500 kronor
Vinstdragningar Två vinstdragningar:

10 oktober 2016

9 oktober 2017

Vinstutlottningsprocenten anger hur mycket vinster som lottas ut sammanlagt varje år. Vinstutlottningsprocenten bestäms av ränteläget, och eftersom ränteläget i Sverige under hösten 2015 är extremt lågt blir också vinstutlottningsprocenten för Premieobligation 15:2 väldigt låg.

Varje vinstdragning sker hos Riksgälden och övervakas av Lotteriinspektionen. Dragningarna är offentliga, men om du vill närvara måste du anmäla dig i förväg eftersom det bara finns ett visst antal tillgängliga platser.

Om du vinner något på din premieobligation betalas pengar automatiskt ut till det bankkonto du har angett. Du behöver alltså inte själv kontrollera om du vunnit något och begära ut vinsten.

Andrahandsmarknaden för premieobligationer

Om du vill sälja en premieobligation istället för att behålla den tills den löper ut är det tillåtet. På Stockholmsbörsens (Nasdaq Stockholm) räntemarknad köps och säljs premieobligationer. Handeln är dock inte särskilt omfattande.

I samband med vinstdragning är det sju bankdagars handelsuppehåll för premieobligationen.

Om du gör en vinst på att sälja din premieobligation ska denna vinst tas upp i din deklaration, och beskattas till 30%. Om du gör en förlust på att sälja din premieobligation kan du göra avdrag för den, realisationsförlusten är dock endast avdragsgill till 70%.

Vad är riksgäldskontoret?

Riksgäldskontoret, även kallat Riksgälden, är en statlig förvaltningsmyndighet som ligger under Finansdepartementet. Riksgäldskontoret inrättades redan år 1789 för att finansiera kriget mot Ryssland. Nu för tiden är Riksgäldskontoret den svenska statens centrala finansförvaltning.