Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones Industrial Average (DJIA) är ett av världens mest berömda aktieindex och hur det går för DJIA brukar ses som en signal för hur det står till med ekonomin i USA is stort. Det bygger dock endast på kurserna för 30 olika aktiebolag (noterade vid NYSE eller Nasdaq) så det finns analytiker som föredrar att istället titta på aktieindex som innehåller fler bolag, till exempel S&P 500, för att få en bättre överblick.

Att spekulera på Dow Jones Industrial Average

Om man vill spekulera på DJIA finns det flera metoder man kan använda sig av. Ett exempel på en populär lösning är att köpa fondandelar i någon av de Exchange-Traded Funds (ETF:er) som skapats för att följa DJIA, till exempel den välkända ETF:en SPRD DJIA ETF som handlas med tickersymbolen DIA på NYSE Arca.

nyse

Korta fakta om DJIA

 • DJIA är ett index som beräknas baserat på aktiekurserna för 30 stycken stora och väletablerade aktiebolag. Samtliga är noterade vid NYSE eller Nasdaq, och samtliga är så kallade ”large cap” vilket innebär att de har mycket höga totala börsvärden.
 • Eftersom DJIA bygger på 30 olika aktiekurser kallas det även för Dow 30.
 • De 30 aktiebolag som för närvarande utgör grunden för DJIA kommer från många olika näringsgrenar, till exempel byggbranschen, gruvdrift, flyg och försvar, läkemedelsbranschen, den kemiska industrin, klädbranschen, finansiella tjänster, livsmedelsbranschen och informationsteknologi – för att nämna några.
 • DJIA är ett prisviktat (price-weighted) index, vilket innebär att en hög aktiekurs kommer att ges ett större inflytande över indexet än en lägre aktiekurs. Man lägger alltså inte bara ihop alla aktiekurser och delar summan med trettio, utan man viktar så att de högre kurserna får större inflytande. Detta är en av flera olika lösningar för hur man kan konstruera och beräkna index; det ovan nämnda S&P 500 använder sig till exempel av en annan lösning när viktningen istället sker baserat på ett bolags totala börsvärde istället för vad en enskild aktie kostar.

Vilka aktiekurser ingår i Dow Jones Industrial Average (DJIA)?

Vilka aktiekurser som ingår när DJIA beräknas har förändrats över tid sedan detta index lanserades för över hundra år sedan, och listan gås igenom och utvärderas regelbundet för att säkerställa att indexet verkligen ger en bra bild av den ekonomiska situationen.

I juni 2022 ingick aktiekurserna för följande 30 aktiebolag i DJIA

 • 3M
 • American Express
 • Amgen
 • Apple
 • Boeing
 • Caterpillar
 • Chevron
 • Cisco
 • Coca-Cola
 • Disney
 • Dow
 • Goldman Sachs
 • Home Depot
 • Honeywell
 • IBM
 • Intel
 • Johnson & Johnson
 • JPMorgan Chase
 • McDonald’s
 • Merck
 • Microsoft
 • Nike
 • Procter & Gamble
 • Salesforce
 • Travelers
 • UnitedHealth
 • Verizon
 • Visa
 • Walgreens Boots Alliance
 • Walmart

Frågor och svar om DJIA

När skapades DJIA?

The Dow Jones Industrial Average index lanserades år 1896. Då ingick bara aktiekurser från 12 olika aktiebolag i indexet, och exempel på viktiga branscher var socker, tobak, bomull, petroleum och järnvägar.

År 1928 hade antalet aktiekurser ökats till 30 stycken.

Vilka bolag har tagits bort från DJIA?

Under årens lopp har många aktiebolag tagits bort från DJIA och ersatts av andra. Dessutom har DJIA påverkats av att aktiebolag slagits samman, knoppats av, bytt namn, och så vidare.

Exempel på aktiebolag som tagits bort från DJIA under årens gång är Westinghouse Electric, Bethlehem Steel, Texaco, Woolworth’s, Chevron, Goodyear Tire, Sears Roebuck, Union Carbide, ExxonMobil, Pfizer, and Raytheon Technologies.

Hur gick det för DJIA under Covid19-pandemin?

Mars 2020 var en jobbig månad för DJIA, men därefter började indexet gradvis återhämta sig.

I Februari 2020 nådde indexet till drygt 29,551 points. Därefter slog konsekvenserna av pandemin till på aktiemarknaderna i USA och DJIA hamnade i en mycket volatil period. Under den månaden inträffade det flera gånger att indexet rörde sig 1500-2000 points i någon riktning under en enda dag, och det föll också 3000 points under en enda handelsdag. Så småningom började aktiemarknaden för de 30 bolagen att stabilisera sig, och sedan gick det uppåt. Den 16 november 2020 nådde indexet över 29,950 points, vilket kan jämföras med de dryga 29,551 points som nåddes innan pandemin bröt ut. Den 24 november 2020 hamnade DJIA på över 30 000 points för första gången någonsin i historien, och detta inträffade trots att pandemin då fortfarande pågick.