Finansiell ordlista: E – H

Här hittar du vår ordlista för engelska termer och uttryck som är vanliga i finansbranschen. I finansvärlden är det vanligt att man begagnar sig av engelska ord, så för den som är intresserad av investeringar och spekulation är det bra att lära sig åtminstone de grundläggande begreppen även om man tänker göra sina köp och försäljningar med Sverige som bas.

För att underlätta har vi här sammanställt en ordlista med några vanliga ord och uttryck. På den här sidan hittar du E – H. Övriga delar av finansordlistan är A – D, I – M, N – O, P – S och T – Z .

avdelare

Exercise

När det gäller optioner så är exercise det vi på svenska kallar för inlösning, det vill säga att du faktiskt utför den handling som optionen ger dig rätt till, istället för att välja att låta optionen förfalla.

avdelare

Early exercise

En option av amerikansk typ (American option / U.S-style option) kan lösas in (be exercised) när som helst tills den har löpt ut. Om du väljer att lösa in din option innan sista inlösningsdagen kallas det för early exercise.

avdelare

Exercise notice

Exercise notice är ett skriftligt meddelande till ett clearinghouse där du anger din avsikt att leverera (säljoption) eller ta emot (köpoption) den underliggande tillgången för den option du äger.

avdelare

Exercise price

För en köpoption är exercise price det pris du måste betala om du vill utnyttja din rätt att köpa den underliggande tillgången från den som utfärdat optionen.

För en säljoption är exercise price det pris du har rätt att sälja den underliggande tillgången för till den som utfärdat optionen.

avdelare

Expiration date

När det gäller optioner är expiration date den dag då optionen löper ut. En option av amerikansk typ kan du välja att lösa in när som helst tills den har löpt ut. En option av europeisk typ kan däremot endast lösas in på optionens expiration date.

avdelare

Financial future

En financial future är ett futures contract (terminskonrakt) där den underliggande tillgången är något finansiellt, till exempel obligationer eller valuta.

avdelare

FOREX Trading

FOREX trading är handel på valuta marknaden.  FOREX är en förkortning av Foreign Exchange.   Marknaden är världens största och omsätter mer äm 1.5 trillioner dollar om dagen.   Valutahandel sker inte på en enskilld marknad utan det finns en lång rad olika platformar där det handlas med valuta. Vissa av dessa är exklusivt tillgängliga för banker medan andra är öppna för vem som helst att handla på. Om du vill veta mer om FOREX trading och hur det fungerar så rekommenderar jag att du besöker daytrading.com.

avdelare

Forward contract

Forward contract är ett kontrakt mellan två parter. Den ena parten förbinder sig att sälja en viss mängd av en viss tillgång till ett visst pris på ett visst datum i framtiden, medan den andra parten förbinder sig att köpa den mängden av den tillgången till det priset på det datumet. Den part som förbinder sig att sälja sägs ha en kort position (short position) medan den som förbinder sig att köpa sägs ha en lång position (long position).

Det överenskomna priset för tillgången heter på engelska delivery price.

avdelare

Forbrukslån

Forbrukslån är en norsk term och betyder ungefär samma sak som personlån. Det är en typ av blanco lån. Hur mycket man får låna beror på hur mycket man tjänade föregående år.  Forbrukslån gör det möjligt att låna mer pengar än man normalt får med ett svenskt personlån.

avdelare

Företagslån

Ett företagslån är precis vad det låter som.  Det är ett lån för företagare som vill låna pengar till företaget för att expandera eller ta sig igenom en tuff period. Lånen är speciellt utvecklade för företag och finns tillgängliga för företag med en välordnad ekonomi. Det är vanligen möjligt för nya företag att låna upp till 300 000 kr. Företag med stora intäkter eller tillgångar kan låna mer.

 

avdelare

Good ’Til Cancelled (GTC)

Om en order är ”good ’til cancelled” (GTC) innebär det att den gäller tills den annulleras manuellt. På så vis skiljer den sig från de order som automatiskt annulleras om de inte har kunnat genomföras innan en viss tidpunkt. Både köporder och säljorder kan vara GTC.

avdelare

Hedging

Hedging (som konkret betyder inhägna sig, gardera sig) innebär inom finansvärlden att man använder sig av motaffärer och/eller täckningsaffärer för att minska eller eliminera risk. Den som ägnar sig åt hedging gör flera olika investeringar som helt eller delvis tar ut varandra. Man tar igen på gungorna vad man förlorar på karusellen.

Förr i tiden var hedging något som främst förknippades med spekulation på bomullsmarknaden, men numera förekommer hedging inom i princip alla marknader. De flesta finansiella instrument kan användas för hedging, inklusive terminskontrakt, forwards, swaps, optioner och aktier.

Den som ägnar sig åt hedging kallas för hedger.

avdelare

Hedge ratio

Hedge ratio kan ha två olika betydelser.

  • Förhållandet mellan värdet på den garderade positionen (hedged position) och värdet på den totala positionen.Exempel: Du äger 4 miljoner EUR, vilket exponerar dig för en valutarisk eftersom den valuta du äger kan sjunka i värde i förhållande till andra valutor. Du väljer att gardera (hedge) en halv miljon euro av dina fyra miljoner euro. Din hedge ratio är nu 12,5 procent (en åttondel), eftersom 4 000 000 / 500 000 = 8. En åttondel av dina euro är skyddade av en hedge.
  • Förhållandet mellan värdet på ett köpt eller sålt terminskontrakt och värdet på den garderade varan (cash commodity).