Olika typer av lån i Sverige

När det kommer till att låna pengar finns det en rad olika alternativ tillgängliga i Sverige. Dessa olika typer av lån har alla sina egna specifika egenskaper, fördelar och nackdelar, vilket gör dem mer lämpliga för vissa situationer än andra. I denna artikel kommer vi att kortfattat titta på några olika typer av lån och hur de fungerar.

Innan du bestämmer dig för vilken typ av lån som passar bäst för dina behov är det viktigt att du noggrant överväger dina alternativ. Jämför räntor, betalningsvillkor och andra kostnader innan du tar ett beslut. Kom ihåg att pengar som lånas ska betalas tillbaka, så se till att du har en solid plan på plats för att göra detta på ett ansvarsfullt sätt.

Lån - Hand med euro sedlar

Privatlån

Privatlån, även kända som blancolån, är en typ av lån som inte kräver någon säkerhet. Din kreditvärdighet kommer därför att vara avgörande för hur mycket du får låna och till vilka villkor. Det finns gott om långivare som inte ställer några krav på vad de lånade pengarna ska användas till, utan det är din möjlighet att betala tillbaka lånet – inklusive räntor och avgifter – som är viktig. Räntorna på privatlån kan variera kraftigt, beroende på din kreditvärdighet och långivarens villkor.

Privatlån används för en mängd olika syften, inklusive konsumtion, som handpenning vid bostadsaffärer, för att köpa fordon utan att behöva sätta fordonet som säkerhet för lånet, och för att konsolidera småskuldertill ett enda större lån.

SMS-lån är tekniskt sett en typ av privatlån/blancolån eftersom de inte kräver säkerhet, men de brukar inte marknadsföras som privatlån utan just som sms-lån eller snabblån. Termen privatlån används vanligare för något större lån (många banker har en nedre gräns kring 20 000 kronor) med längre avbetalningstid och bättre villkor än det typiska sms-lånet.

Bostadslån

En av de mest kända typerna av lån är bostadslånet. Detta är det lån du tar ut för att köpa en bostad, oavsett om det är ett hus, en lägenhet eller någon annan form av fastighet. Bostadslån är oftast stora lån som sträcker sig över många år, vanligtvis 25-30 år, och de har oftast lägre räntor jämfört med andra typer av lån.

Det är framförallt bostadslån med bostaden som säkerhet som vi brukar kalla för bostadslån eller bolån, men idag är det inte helt ovanligt att bostadsköpare även behöver låna till hela eller delar av kontantinsatsen och även kallar detta lån (som inte har säkerhet i bostaden) för bostadslån.

Värt att nämna i sammanhanget är också att man kan använda sin bostad som säkerhet för lån där pengarna inte kommer att användas för att köpa bostaden. Det är till exempel inte ovanligt att öka på ett befintligt bostadslån när man behöver göra en renovering eller större reparation av bostaden. Det går också vanligen att låna med bostaden som säkerhet för helt andra syften som inte har något med bostaden att göra, till exempel köp av bil.

Billån

Billån är specifika lån som är avsedda för köp av fordon. Dessa lån kan vara antingen säkrade eller osäkrade, beroende på långivare och dina specifika omständigheter. Säkrade billån innebär att fordonet fungerar som säkerhet för lånet, vilket betyder att långivaren kan ta tillbaka det om du inte kan betala tillbaka ditt lån.

Bilförsäljningsföretag har ofta ett samarbete med någon långivare för att potentiella köpare enkelt ska kunna ansöka om ett billån. Vår rekommendation är dock att du alltid jämför olika alternativ innan du slår till; du kanske får bättre villkor hos någon annan långivare än just den som bilförsäljningsföretaget samarbetar med.

Om du ska ställa bilen som säkerhet för lånet kan du räkna med att långivaren ställer specifika krav för att bilen ska godkännas. Den kan till exempel behöva vara tillräckligt ny och i tillräckligt gott skick för att duga som säkerhet för lånet. Vill man köpa en gammal bil och/eller ett renoveringsprojekt kan man behöva använda sig av ett osäkrat lån istället, eller sätta något helt annat som säkerhet för lånet.

Studielån

Studielån är avsedda att hjälpa studenter att betala för sin utbildning (när tillämpligt) och tillhörande kostnader, såsom levnadsomkostnader och studielitteratur. Dessa lån har ofta förmånliga räntor och betalningsvillkor, vilket gör att studenter kan fokusera på sina studier utan att behöva oroa sig för att betala tillbaka sina lån direkt.

I Sverige är den dominerande typen av studielån de som ges av Centrala Studiestödsnämnden (CSN), en svensk myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. CSN kan bevilja studielån för studier både i Sverige och utomlands.

Kreditkortslån 

Kreditkortslån är en form av osäkrat lån där du lånar pengar genom att använda ett kreditkort. Dessa lån har ofta höga räntor, men erbjuder också flexibilitet eftersom du kan låna och återbetala pengar när du behöver det. Du behöver inte bestämma i förväg exakt hur mycket pengar du vill låna och sedan börja betala av på det lånet. Istället innebär kreditkortet att du får tillgång till ett visst kreditutrymme (t ex 25 000 kronor) som du kan använda hur lite eller hur mycket du vill av.

Om man vill hålla sina räntekostnader nere kan man välja ett kreditkort där man inte betalar någon ränta så länge man betalar tillbaka hela skulden inom en viss tid, till exempel 30 dagar eller 60 dagar (beroende på långivarens villkor). Då kan man få bekvämligheten och säkerhetsfunktionerna som ett kreditkort ger utan att behöva betala de högra räntorna.

Snabblån

Snabblån, eller sms-lån, är kortfristiga lån som oftast ska återbetalas inom en månad. Dessa lån är kända för sin höga effektiva ränta och bör endast användas i nödsituationer.