Hypotek – lån med säkerhet

Om man vill ställa något som säkerhet för ett lån utan att behöva lämna över detta objekt till långivaren kan man begagna sig av en lösning som kallas för hypotekarisk pant. Istället för att överlämna själva objektet till långivaren skapar man ett bevis för att objektet står som säkerhet för lånet. Förr i tiden var det vanligt att man överlämnade fysiska pantbrev till långivaren, men numera brukar man göra en anteckning i ett relevant centralt myndighetsregister istället.

Exempel på vanligt förekommande hypotek är fastighetshypotek, skeppshypotek, luftskeppshypotek och företagshypotek.

Fastighetshypotek fastighet

Fastighetshypotek är mycket vanligt förekommande i Sverige. När man ska köpa bostad lånar man pengar och sätter bostaden som säkerhet för lånet. Sedan betalar man regelbundet in ränta och amorteringar till långivaren medan man bor i bostaden. Man kan alltså nyttja det pantsatta under lånetiden.

Förr i tiden överlämnade man ett fysiskt pantbrev till långivaren vid fastighetshypotek, men numera begagnar man sig av digitala datapantbrev istället som är registrerade hos Lantmäteriet. Det är alltså en anteckning i Lantmäteriets register som utgör bevis för att fastigheten står som säkerhet för ett eller flera hypotekslån.

Om du har gamla fysiska pantbrev för din fastighet kan du kontakta Lantmäteriet för att få dem omgjorda till datapantbrev.

Fastighetshypotek för pensionärer

Om man har hunnit gå i pension kan det vara svårt att få en större låneansökan beviljad även om man har en fastighet att sätta som pant. Detta eftersom ens månatliga inkomst kan vara för låg, trots att man äger en värdefull fastighet.

nyckelFör att lösa detta problem finns det företag som erbjuder särskilda hypotekslån för pensionärer som har en fastighet att belåna. Dessa lån, som ofta kallas för seniorlån, är utformade så att man inte gör några inbetalningar under lånetiden. När lånetiden är över säljs bostaden och de pengar som försäljningen inbringar används i första hand för att täcka skulden, inklusive upplupen ränta och avgifter. Långtagaren behöver alltså inte ha utrymme för månatliga inbetalningar i sin budget. Lånetiden brukar inte vara fast utan villkoren för hypotekslånet skrivs så att lånet löper tills dess att låntagaren inte längre bor i huset, till exempel på grund av dödsfall eller för att man flyttat till annat boende. I Sverige är det framförallt företaget Svensk Hypotekspension som erbjuder den här typen av lån.

Det är viktigt att i förväg informera sig om hur ett seniorlån kommer att påverka eventuellt bostadstillägg om det är så att du är berättigad till sådant. I den bostadskostnad som används för beräkning av bostadsbidrag ingår nämligen endast räntekostnader som betalas kontinuerligt (årligen). Att du faktiskt betalar ränta på ditt seniorlån (fast inte gör månatliga eller årliga inbetalningar) räknas alltså inte.

Eftersom räntan inte betalas förrän vid försäljning av huset får låntagaren inte göra avdrag för räntekostnaden i sin deklarationen förrän lånetiden är över och räntan betalas in. Då kan låntagaren eller dödsboet göra avdrag för räntekostnaden mot eventuell reavinst.

Similar Articles

Hypotek – lån med ... Om man vill ställa något som säkerhet för ett lån utan att behöva lämna över detta objekt till långivaren kan man begagna sig av en lösning som
Hur kan man låna utan UC Vilka alternativ som är lämpliga för den som vill låna utan UC beror till stor del på varför man vill låna utan UC. Här nedanför kommer några
Räntekostnader för lån När man jämför olika lån är det viktigt att inte stirra sig blind på den nominella räntan, utan också ta en titt på den effektiva räntan eftersom