Vad är en aktiedepå

Ett sätt att investera i aktier är att skaffa en aktiedepå, eller värdepappersdepå som det formella namnet är. I en värdepappersdepå kan man förvara värdepapper, såsom aktier, obligationer och optioner. Andra lösningar för den som vill äga aktier är värdepapperskonto (VP-konto) eller investeringssparkonto (ISK).

Här nedanför hittar du översiktlig information om både värdepapperskonto, aktiedepå (värdepappersdepå) och investeringssparkonto.

vinstVärdepapperskonto

Ett värdepapperskonto (VP-konto) används för att registrera vilka värdepapper en placerare äger. Värdepapperskontot förs av ett kontoförande institut (KI), till exempel en bank eller en fondkommissionär.

Det är endast aktier utgivna av avstämningsbolag som kan noteras i ett VP-konto. Att ett aktiebolag är ett avstämningsbolag innebär att de inte använder sig av fysiska aktiebrev.

Det är tillåtet att ha flera VP-konton om man vill.

Aktiedepå (värdepappersdepå)

En värdepappersdepå är ett alternativ till att ha ett värdepapperskonto. En värdepappersdepå kan du skaffa hos till exempel en bank eller en fondkommissionär. De värdepapper, till exempel aktier, som ligger i din värdepappersdepå registreras inte i ditt namn utan innehavet registreras på det företag som handhar värdepappersdepån, så kallad förvaltarregistrering. Det aktiebolag du köper aktier i får alltså inte veta att det är du som har köpt aktierna. Detta innebär bland annat att ingen information om bolagsstämma, nyemissioner eller liknande kommer att skickas direkt till dig från aktiebolaget.

Det är tillåtet att ha flera värdepappersdepåer om man vill.

Investeringssparkonto

Möjligheten att förvara aktier i ett investeringssparkonto (ISK) infördes den 1 januari 2012 efter beslut av Riksdagen. Att man förvrar sina aktier i ett investeringssparkonto innebär att särskilda regler gäller för deklaration och beskattning av vinster.

Det är endast privatpersoner (inklusive dödsbon) som kan ha investeringssparkonton. Riksdagen införde ISK för att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier och investeringsfonder.

Man måste inte välja antingen eller, utan man kan till exempel förvara vissa aktier i ett vanligt VP-konto och andra i sitt ISK.

Viktigt att veta om ISK:

  • Ditt sparande i ett ISK schablonbeskattas vilket gör det enkelt att deklarera. Nackdelen är att du betalar schablonskatt varje år, även om du inte har gjort några vinster eller avyttringar under året.
  • En nackdel med att förvara sina aktier i ett ISK är att du inte kan kvitta förluster most vinster för värdepapper som ligger i ditt ISK. Däremot kan schablonintäkten kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.
  • Utdelning på aktier i svenska aktiebolag är skattefri som aktierna ligger i ditt ISK.
  • Även den som är minderårig kan ha ett ISK.
  • Det går inte att förvara onoterade aktier i ett ISK.
  • Ett ISK kan endast ha en ägare. Det går alltså inte att använda ISK för till exempel en aktieklubb där alla investerare ska vara ägare till det som köps.
  • Du kan förvara pengar i ditt ISK. De omfattas av statens investerarskydd i enlighet med lagen (1999:158) om investerarskydd.