Att spekulera på prisrörelser med Contract for Difference (CFD)

Contract for Difference (CFD) är ett slags instrument som används för spekulation på rörelser, till exempel prisrörelserna för en börsnoterad aktie. CFD-handel möjliggör spekulation i prisrörelser på olika marknader utan att du faktiskt äger den underliggande tillgången.

Denna artikel ger en inblick i CFD-handel, hur det fungerar, fördelar, risker och strategiskt tänkande.

Vad är en CFD?

Sponsrade mäklare med CFD handel

CFD står för Contract for Difference. Det är ett kontraktsbaserat handelsinstrument där skillnaden i värde på en tillgång mellan öppnings- och stängningshandeln utbyts mellan de två kontraktsparterna. På en handelsplattform som erbjuder CFD-handel är det vanligen mäklare som är din motpart i handeln.

Genom att använda sig av CFD:er kan handlare skaffa sig exponering mot prisrörelser utan att äga den faktiska tillgången, till exempel för aktier, valutor och råvaror. CFD:er gör det också enkelt att spekulera på sådant som inte går att köpa och sälja, till exempel hur ett aktieindex rör sig.

Tjöna pengar på CFD:er. Är det möjligt

Hur fungerar CFD-handel?

När du använder en CFD ingår du ett kontrakt med din mäklare för att byta skillnaden i pris på en specifik tillgång från när kontraktet öppnas till när det stängs. Om priset på tillgången ökar, tjänar köparen på kontraktet; om priset sjunker, är det säljaren som gör vinst. Du väljer själv om du vill vara köparsidan eller säljarsidan för varje kontrakt, och mäklaren tar automatiskt den andra sidan av affären och fungerar som din motpart.

Fördelar med CFD-handel

 1. Hävstångseffekt: Det är mycket vanligt att mäklare som erbjuder CFD-handel samtidigt erbjuder möjligheten att använda hävstång, vilket innebär att du kan handla med en större positioner än vad ditt egna kapital tillåter. Du får helt enkelt kredit från mäklaren och behöver bara sätta in en del av beloppet som kontantinsats.
 2. Enkelt att spekulera även på fallande priser: Du kan enkelt spekulera i både stigande och fallande marknader när du använder CFD:er. Om du till exempel tror att en aktiekurs kommer att gå ned kan du spekulera på detta, utan att behöva göra någon riskfyllt blankningsaffär med obegränsad nedsida.
 3. Tillgång till en mängd marknader: Det finns CFD:er för väldigt många olika tillgångstyper, tillgångar och produkter.
 4. Ingen stämpelskatt: Eftersom du inte äger den underliggande tillgången, betalar du inte stämpelskatt. Detta är relevant för handel i vissa jurisdiktioner.
 5. Flexibilitet och bekvämlighet: CFD-handel erbjuder flexibilitet för dig som vill kunna öppna och stänga positioner snabbt och effektivt.

Risker med CFD-handel

 1. Hävstångens risker: Medan hävstång kan förstärka vinster, kan den också förstora förluster. Det går att handla med CFD:er utan att använda hävstång. Om du väljer att använda hävstång innebär det en ökad risk.
 2. Marknadsrisk: Priserna på tillgångar kan fluktuera kraftigt, vilket kan leda till stora förluster.
 3. Räntekostnader: Att hålla en position öppen över natten kan medföra finansieringskostnader. Många handlare som använder CFD:er är daytraders som stänger alla positioner innan handelsdagens slut.
 4. Regleringsrisk: CFD-regleringar varierar mellan olika länder, vilket kan påverka handelsvillkoren.

Strategier för CFD-handel

 1. Teknisk analys: Användning av diagram och tekniska indikatorer för att förutsäga framtida prisrörelser. Diagramen bygger på historisk prisdata.
 2. Riskhantering: Använd stop-loos och take-profit och begränsa storleken på dina positioner.
 3. Diversifiering: Sprid dina investeringar över olika tillgångar för att minska risk.
 4. Kontinuerligt lärande: Uppdatera dig kontinuerligt om marknadstrender och ekonomiska händelser.

Sammanfattning

CFD-handel erbjuder flexibilitet och tillgång till en mängd finansiella marknader, men medför också betydande risker, särskilt om man använder sig av hävstänger. Det krävs en noggrann förståelse av marknaden, effektiv riskhantering och en väl genomtänkt handelsstrategi för att bli framgångsrik inom CFD-handeln. Som med all finansiell handel bör man närma sig CFD-handel med försiktighet och en klar förståelse för potentiella risker och vinster.