Finansiell ordlista: I – M

För den som är intresserad av att lära sig med om finansvärlden kan det vara bra att hålla koll på vissa grundläggande ord och uttryck på engelska, eftersom engelska är ett språk som förekommer flitigt inom finansbranschen, även utanför den anglofona världen. I många fall är det dessutom så att ett visst ord har en betydligt mer specifik betydelse i en finansiell kontext än när det används i vardagsengelskan.
För att underlätta har vi här sammanställt en ordlista med några vanliga ord och uttryck. På den här sidan hittar du I – M. Övriga delar av finansordlistan är A – D, E– H, N – O, P – S och T – Z .
avdelare

ID-skydd

Ett skydd som erbjuds alla privatpersoner för skydd mot ID-kapning. Genom att stjäla någons identitetsuppgifter, så är det möjligt att göra köp, ta lån, krediter och avbetalningar i annans namn. Detta är tyvärr en växande trend i Sverige, därför är det också många som söker denna formen av tjänst. Läs mer på Idskydd.nu

avdelare

Limit Move – Limit Down – Limit Up

När vi talar om terminskontrakt (futures contracts) är limit move en situation där priset på terminskontraktet når den övre eller undre prisgränsen för dagen.

När vi talar om terminskontrakt (futures contracts) är limit down en situation där priset på terminskontraktet rör sig ned till den undre prisgränsen för dagen.

När vi talar om terminskontrakt (futures contracts) är limit up en situation där priset på terminskontraktet rör sig upp till den övre prisgränsen för dagen.

avdelare

Limit order

En limit order är en order som har en prisbegränsning.

Om det rör sig om en köporder är en limit order en order som har en gräns för hur högt priset får bli.

Om det rör sig om en säljorder är en limit order en order som har en gräns för hur lågt priset får bli.

avdelare

Long position

Om du köper en tillgång med förhoppningen om att den ska öka i värde sägs du ha en long position (lång position).

Exempel: Du köper aktier i Chevron med förhoppningen att de ska gå upp i värde. Du har nu en lång position i Chevron.

Motsatsen är att ha en short position (kort position). Då har du lånat en tillgång och sålt den, men förhoppningen om att tillgången ska sjunka i värde så att du kan köpa tillbaka den billigare innan det är dags att lämna tillbaka den till långgivaren.

avdelare

Margin Requirement

Margin en en pant som innehavaren av ett finansiellt instrument måste ställa för att täcka hela eller delar av den kreditrisk som motparten tar på sig. Motparten är vanligen ett clearinghouse, en börs eller en mäklare. Panten deponeras i ett margin account.

Hur stor panten måste vara regleras vanligen på flera nivåer. Lagstiftaren kan reglera det i lag, en börs eller annan handelsplats kan ha sina egna regler så länge de inte står i strid med lagstiftarens, och slutligen kan även individuella finansmäklarföretag – så länge de inte bryter mot lagliga krav och handelsplatsernas krav – sätta sina egna regler för vad du som kund måste ställa som säkerhet.

Initial margin requirement är den pant du måste ställa för att få öppna ett margin account. Den pant som därefter krävs för att få behålla kontot kallas för maintenance requirement och är vanligen lägre än den initiala panten, såvida du inte sysslar med mycket riskfyllda affärer.

Om värdet på din pant understiger storlekskravet, till exempel för att du har använt värdepapper som pant och de nu har sjunkit i värde, kommer ett margin call att göras vilket innebär att du ombeds att skyndsamt ställa mer säkerhet tills du når upp till kravet igen. Om du inte ställer tillräckligt med säkerhet för att nå upp till pantkravet kommer positioner att stängas för dig så att pantkravets storlek sänks.

avdelare

Mark To Market

Inom redovisningspraxis innebär mark to market (MTM) att en tillgång redovisas till sitt aktuella marknadsvärde istället för att redovisas till bokfört värde.

avdelare

Market On Close Order (M.O.C. Order)

Om du vill att din order ska genomföras så nära stängningsdags som möjligt lägger du en Market On Close Order (M.O.C Order). Denna typ av order kallas också för at-the-close order.

Genom att lämna en M.O.C Order ger du handlaren fria händer att själv avgöra exakt hur nära stängningsdags din order kommer att genomföras.

Det är idag vanligt att börser har regler för hur nära stängningsdags en M.O.C. Order får inkomma, annulleras eller modifieras. New York Stock Exchange kräver till exempel att en M.O.C. Order är inkommen senast klockan 15:45 lokal tid och redan inkomna order kan varken ändras eller annulleras efter denna tidpunkt. Hos NASDAQ Stock Market är gränsen satt vid klockan 15:50 Eastern Standard Time.

avdelare

Mognadstid / Maturity

Mognadstid, maturity på engelska, är tiden fram till en option förfaller.  Vad som händer när optionen mognar beror på hur marknaden har utvecklats sedan du köpte optionen.

  • Option kan mogna i pengarna.  Om detta sker så får du en vinst vars storlek är beroende av hur mycket det underliggande instrumentet har gått upp i värde (vanlig option) eller en förutbestämd summa (binär option. Lär dig mer om binära optioner, här (Engelsk sida)).
  • Optionen mognar utanför pengarna och är värdelös. Detta är sant för alla typer av optioner

Hur lång mognadstid en option har kan variera från några sekunder till flera år.