Finansiell ordlista: A – D

Inom finansvärlden är det vanligt att man använder sig av engelska ord och uttryck, även i situationer där det finns en svensk motsvarighet. I vissa fall har de engelska orden en helt annan betydelse inom just finans än den allmänna betydelse som ordet har i vardaglig engelska. Även om man är hyfsat bra på engelska kan det alltså uppstå en del förvirring när man ger sig in i finansvärlden och försöker dechiffrera jargongen.

För att underlätta har vi här sammanställt en ordlista med några vanliga ord och uttryck. På den här sidan hittar du A – D. Övriga delar av finansordlistan är E – H, I – M, N – O, P – S och T – Z .

 

avdelare

Aktiemäklare

Aktiemäklare sköter handel med aktier på Stockholmsbörser och andra börser. De är licensierad av marknadsplatsen (börsen) att sköta köp och försäljningar av aktier för deras kunders räkning.  Om du vill köpa eller sälja aktier måste du använda dig av en aktiemäklare såsom Nordnet eller Avanza  för att göra det.  De svenska storbankerna är också licensierade aktiemäklare.  För i tiden sköte mäklarna aktiehandel manuellt i handelsgropar.  Numera sker dock nästa all handel elektroniskt.  Du kan läsa mer om aktiemäklare på webbsidan aktiemäklare.com.

 

avdelare

Arbitrageur

En arbitraguer ägnar sig åt arbitragetransaktioner. Syftet med en sådan transaktion är att göra en vinst på prisskAillnaden mellan två olika marknader för identiska tillgångar. Det kan till exempel röra sig om en råvara som har olika pris på två olika marknader, så att man kan köpa den på den billigare marknaden och omedelbart sälja den på den dyrare marknaden.

avdelare

Beta

Beta är den andra bokstaven i det grekiska alfabetet och den används inom en lång rad olika områden. Inom området kärnfysiken talar man till exempel om betastrålning, en typ av joniserande strålning som består av betapartiklar, det vill säga elektroner och/eller positroner som uppstår vid radioaktivt betasönderfall.

När man inom finansbranschen talar om beta är det dock vanligen inte strålning samtalet handlar om, utan hur pass riskfylld en investeringsportfölj anses vara. Man använder ett riktmärke som utgångspunkt och anger investeringsportföljen risk i förhållande till detta riktmärke.

Exempel: Den här investeringsportföljen har en beta på 1.3. Detta innebär att för varje 1% värdeförändring för riktmärket (benchmark) förändras portföljens värde med 1,3%.

avdelare

Circuit breaker

I vardagligt tal betyder circuit breaker ungefär automatisk strömbrytare, det vill säga en strömbrytare som slår till automatiskt och bryter strömmen för att skydda elektrisk utrusning från överslag och liknande problem.

Inom finansbranschen har man lånat in det här begreppet för att beskriva en automatiserad funktion på en börs eller annan handelsplats som slår till och tillfälligt stänger av handeln i vissa specifika situationer. Vanligen installerar en handelsplats en circuit breaker för att förhindra den typ av panikartade massförsäljningar som kan uppstå när en liten men signifikant nedgång i pris gör att massor av säljsorder läggs in av säljare som befarar att priserna ska sjunka ännu lägre och nu snabbt vill bli av med sina tillgångar innan situationen blir ännu värre. För att motverka den här typen av situationer kan en handelsplats installera en circuit breaker som slår till om värdeminskningen når upp till en viss nivå under ett visst tidsintervall.

Efter Black Monday installerade New York Stock Exchange (NYSE) circuit breakers. Vid starten av varje nytt kvartal ställs tre olika circuit breakers in baserat på föregående månads genomsnittliga stängningspriset för S&P 500.

  • Om första ”strömbrytaren” triggas stängs all handel automatisk i 15 minuter, så vida klockan inte är efter 15:25 för då stängs handeln för resten av handelsdagen.
  • Om andra ”strömbrytaren” triggas stängs återigen all handel automatisk i 15 minuter, så vida klockan inte är efter 15:25 för då stängs handeln för resten av handelsdagen.
  • Om tredje ”strömbrytare” triggas stängs alla handel automatiskt för resten av handelsdagen.

Tanken bakom användandet av circuit breakers är att aktörerna ska få tid på sig att tänka efter och agera mindre panikartat. Circuit breakers kan också användas för att förhindra att automatiska säljorder orsakar ett eskalerande massprisfall (den typ av säljorder som triggas av att marknadsvärdet på en tillgång sjunker under ett visst pris).

En synonym till circuit breaker i den här kontexten är collar.

avdelare

Closing price

Closing price är det vi på svenska kallar för stängningskurs, det vill säga marknadspriset för en tillgång då handelsplatsen stänger för dagen.

avdelare

CME Globex

CME Globex är en internationell elektronisk och automatiserad handelsplats för futures contracts (terminskontrakt) som är öppen dygnet runt. CME Globex drivs av Chicago Mercantile Exchange (CME) och kallas i vardagligt tal bara för Globex. CME Globex öppnades år 1992 och är den äldsta globala elektroniska handelsplatsen för terminskontrakt.

avdelare

Day order

En day order är en köp- eller säljorder som annulleras om den inte verkställs under den handelsdag som ordern gavs. På svenska heter det dagsorder.

Om en day order läggs in efter att handelsplatsen har stängt för dagen gäller den för nästa handelsdag.

avdelare

Day trading

Den som ägnar sig åt day trading köper och säljer tillgångar (till exempel aktier) under en och samma dag. Det är vanligt att den som ägnar sig åt day trading ser till att stänga samtliga positioner innan handelsplatsen stänger för dagen, istället för att ha positioner öppna över natten. Målet med day trading är vanligen att gå med vinst genom att dra nytta av ytterst små svängningar i priset på tillgångar med mycket hög likviditet.

Den som ägnar sig åt day trading kallas för day trader och brukar ses som en spekulant snarare än en investerare.

avdelare

Deferred Strike Option

En deferred strike option är en strike option där lösenpriset (exercise price) fastställs vid ett kommande datum i enlighet med en överenskommen beräkningsformel. När man köper en deferred strike option vet man alltså inte exakt vad det framtida lösenpriset kommer att vara, däremot vet man hur det kommer att räknas ut och vilka faktorer det kommer att baseras på.

Det engelska ordet deferred betyder ungefär uppskjuten, skjuten på framtiden.

avdelare

Delta

Delta är den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet. Den används i många olika sammanhang, men inom finansvärlden är det vanligen i samband med optioner vi stöter på delta. Delta är i detta sammanhang ett mått för sambandet mellan värdeförändringen hos en option och värdeförändringen av marknadspriset för den underliggande tillgången.

avdelare

Derivatives

Inom finansvärlden är derivatives – eller derivat som vi säger på svenska – kontrakt vars värde stammar ur hur det går för en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara nästan vad som helst, till exempel en aktie, en obligation eller en råvara.

Det underliggande kan också vara något som egentligen inte är någon tillgång alls eftersom det inte går att äga. Det finns derivat som är kopplade till rörelserna hos en ränta, rörelser hos en växelkurs, rörelserna hos ett index, och liknande.

Ett derivat kan var underliggande för ett annat derivat.

Optioner, forwarder, futurer och swamps är alla exempel på välkända derivat. Vissa derivat handlas både på börser och over-the-counter, (OTC) medan andra endast handlas OTC.