ADA och nätverket Cardano

Cardano är en blockchain-plattform för smarta kontrakt. Det är en öppen källkodsprojekt som syftar till att omstrukturera finansvärlden genom att decentralisera den och göra den mer säker, transparent och effektiv. Cardao påminner en del om Ethereum, men skiljer sig också från Ethereum på viktiga punkter.

Native token (den ”inhemska kryptovalutan”) för Cardano är kryptovalutan ADA.

cardano kurs

Historia

Sponsrade mäklare med handel i ADA

Cardano lanserades 2017 av Input Output Hong Kong (IOHK), ett teknikföretag grundat av Charles Hoskinson och Jeremy Wood, båda med en bakgrund hos Ethereum. Nätverket Cardano hade premiär den 27 september 2017 och ADA blev snabbt den största kryptovalutan på marknaden som använde sig av Proof-of-Stake.

Cardanos namn kommer från Gerolamo Cardano, en italiensk matematiker och läkare från 1500-talet. Cardanos kryptovaluta, ADA, är uppkallad efter Ada Lovelace, en brittisk matematiker som var aktiv på 1800-talet och är känd som världens första programmerare.

Utvecklingen av Cardano påbörjades redan år 2015, med Hoskinson och Wood som drivande krafter. De lämnade båda Ethereum efter att inte kunnat komma överrens med medgrundaren Vitalik Buterin vad gällde framtiden för Ethereum. Buterin vill fortsätta driva Ethereum i form av en icke-vinstdrivande organisation, medan Hoskinson och Wood ville ombilda organisationen till ett bolag och ta in riskkapital. Efter att ha lämnat Ethereum grundade Hoskinson och Wood företaget IOHK med målet att utveckla blockkedjelösningar som passade för statliga institutioner, skolor, företag, med mera.

Några exempel på milstolpar för Cardano

 • 2017: IOKH och University of Edingburgh inledde sitt samarbete med Blockchain Technology Laboratory.
 • 2019: Skotillverkaren New Balance sjösatte ett piloprogram för att låta konsumenter använda sig av Cardano för att följa handeln med basketskor av modellen OMN1S Kawhi Leonard och därigenom kunna bli mer säkra på vilka som är äkta.
 • 2020: Nätverket uppgraderades vilket resulterade i två adressformat: Byron (legacy) och Shelley (new).
 • 2021: Cardano började erbjuda lösningar inom fältet Broad Decentralized Finance (DeFi), inklusive smarta kontrakt och dApps.
 • 2022: Musikern Snoop Doog släppte flera tusen NFT:er på Cardano-nätverket.
 • 2023: Cardano lanserade sidechains (sidokedjor) i sitt ekosystem, fast de kallas hos Cardano för Partner Chains. De används för off-chain computations (smart contracts). Den första partnerkedjan på Cardano var kedjan Midnight för kryptovalutan Polkadot.

Korta fakta om Cardano

Premiär: 2017

White paper: Cardano whitepaper

Code repository: Cardanoupdates.com

Timestamping scheme: Proof-of-Stake

Block time: 20 sekunder

Inhemsk valuta: ADA

Kodmodell: Free and open-source software

Licens: Apache

Progamspråk: Haskell

Operativsystem: Cross-platform

Utvecklare: IOKH, EMURGO, Cardano Foundation

Vad särskiljer Cardano?

 • Två-lagers arkitektur: Cardano använder ett unikt två-lager system som består av Cardano Settlement Layer (CSL) och Cardano Computation Layer (CCL). CSL hanterar kryptovalutaoperationer såsom överföringar och betalningar, medan CCL hanterar smarta kontrakt och körs på en separat blockchain till skillnad från hur många andra nätverket fungerar.
 • Cardanos arkitektur är modulär och flexibel.
 • Nätverket Cardano använder sig av Proof-of-Stake istället för Proof-of-Work. Cardano är inte det enda nätverk som fungerar så, men det är ett av de mest välkända. Den Proof-of-Stake algoritm som används av Cardano heter Ouroboros och utvecklades av Aggelos Kiayias. Protokollet Ouroboros avgör hur individuella noder i nätverket når konsensus.
 • Cardano är det är det första blockchain-projekt som utvecklas med grund i vetenskapsfilosofi och forskning. Detta innebär att alla protokoll som används i Cardano har granskats och godkänts av akademiska experter inom blockchain-teknologi. Viktiga ledord är peer-review och best prectices.
 • Cardano är berömt för sitt samarbete med ansedda forskningsinstitutioner, inklusive universitet.
 • Cardano är redan från grunden skapat för att kunna hantera frågor rörande skalbarhet och hållbarhet väl.

Kryptovalutan ADA

ADA är Cardanos inhemska kryptovaluta (native token). Det är en snabb och billig digital token som används för att driva Cardano-nätverket. ADA kan användas både för transaktioner och för att delta i beslutsfattande i nätverket.

Taket för hur många ADA som får finnas är 45 miljarder ADA.

Nätverket Cardano använder sig av Proof-of-Stake istället för Proof-of-Work. ADA är inte bara ett betalningsmedel, utan används också för att delta i konsensusarbetet och tjäna in belöningar.

 • Symbolen för ADA är ₳.
 • 1 ADA = 1 miljon lovelaces

Styrning

Cardano styrs av tre olika enheter:

 • Cardano Foundation är baserad i Schweiz. Den har fokus på att standardisera och promota Cardanos hela ekosystem.
 • Företaget IOKH fokuserar på ingenjörsskap och är ansvariga för att bygga och underhålla blockkedjan för Cardano.
 • Emurgo hanterar den kommersiella sidan av Cardano, inklusive diverse kommersiella applikationer.

Framtiden för Cardano

Cardano har många ambitiösa projekt på gång, inklusive att utveckla en ny blockkedjesäkerhetsstandard och skapa en framstående plattform för finansiella applikationer. Dessutom planerar Cardano att bli den första helt självfinansierade blockkedjan, vilket skulle göra det möjligt för plattformen att fungera utan extern finansiering.

Med tanke på att Cardano är ett av de mest framstående kryptovalutaprojekten i världen, med ett starkt team, en unik två-lagers arkitektur och en stark vetenskaplig metod, ser framtiden för Cardano (ADA) mycket lovande ut. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det kan gå väldigt snabbt i kryptovärlden och det är mycket svårt att sia om framtiden.

Framtiden för Cardano hänger inte bara på nätverkets egna meriter, utan också på hur utvecklingen sker i stort för kryptovalutor och blockkedjelösningar, till exempel vad gäller lagstiftning och marknadens intresse.