Ekonominytt

Ekonominytt

Välkommen till ekonominytt. Din guide till sparande och nya intressanta investeringsmöjligheter.

Här hittar du information om nya typer av finansiella instrument såsom binära optioner men även om äldre men relativt okända typer av finansiella instrument. Målet med denna webbsida är att hjälpa dig att spara pengar som du kan investera och skapa en mer diversifierad investeringsportfölj som ger dig en bra avkastning samtidigt som du begränsar din risk. Vi anser att en väl diversifierad portfölj inte bara skall bestå av ett utbud av olika aktier i olika branscher utan även av andra typer av finansiella instrument. Vi rekommenderar att du sprider dina investeringar över säkra och riskfyllda instrument.

Vi väljer att balanserar vår riskprofil på följande sätt:
10% kontanter
30 % räntebärande lågrisk investeringar.
40% aktier
15% högriskaktier
10 % andra finansiella instrument
5% binära optioner eller andra högrisk investeringar. Fyll inte på denna del av din portfölj om du har förlorat pengarna du redan satt in.

Portfölj uppdelningen ovan är vår ursprungliga portföljfördelning. De exakta förhållandena kan ändras över tid beroende på hur marknaden utvecklas. Om högrisk investeringar utvecklas bra kan de t.ex. snabbt komma att utgöra en större del av portföljen.

Vi väljer att fortlöpande säkra en del av vinsterna genom att flytta dem till säkrare investeringsalternativ. Vi väljer att aldrig flytta redan investerade pengar till mer riskfyllda investeringar. Om riskfyllda investeringar inte går bra är det dumt att flytta mer pengar till dem.

I vår portfölj ovan har vi bara listat olika typer av konton och finansiella instrument. Om du har möjlighet så tror vi också att det är en bra ide att investera en del pengar i fastigheter och onoterade aktier. Fastigheter kan vara relativt riskfritt om man väljer rätt fastigheter. Att investera i mindre onoterade bolag är riskfyllt men kan vara mycket lönsamt om man väljer rätt bolag.

Vanliga frågor

Nedan hittar du svaret på några av de frågor som vi ofta blir frågade. Om du har en fråga är du välkommen att använda formuläret på kontaktsidan för att skicka den till oss.

Är det värt att skaffa en finansiella rådgivare?

Det beror på en rad faktorer. En finansiell rådgivare kan vara en bra ide. Särskilt om du har mycket pengar att investera. Undvik bankens rådgivare och arbeta istället med en rådgivare som arbetar med ett oberoende företag. Onlinr hittar du tips och rådgivning för de flesta sparformer samt vägledning till rådgivare. Om du väljer att anlita en rådgivare (speciellt en bankrådgivare) är det viktigt att inse att dessa ofta kan ha speciella produkter som de skall promota. Rådgivaren har med andra ord inte alltid bara ditt bästa i åtanke och det är vanligt att skall ses mer som försäljare även om de kallas rådgivare. Lita aldrig blint på vad rådgivaren säger utan att verifiera informationen och därefter välja hur du vill göra.

Låna till investeringar?

Det beror på. Vi anser att det oftast är en dålig ide att ta ett lån för att investera om du inte redan har investeringar att använda som säkerhet. Om man kan använda en mindre del av sina investeringar som säkerhet för ett lån och begränsa sin nedsida så kan lån vara en bra hävstång. Huruvida det är en bra ide för dig att låna pengar beror alltså på din finansiella situation. Det enda vi kan säga med säkerhet att du aldrig skall låna till investeringar om du inte har råd att förlora pengarna.

Bör man undvika aktier på aktietorget?

Nej. Att säga att man bör undvika aktier på aktietorget är en alltför grov förenkling. Vi förstår dock varför många har fått det rådet. Kraven som ställs på ett bolag som vill vara en del av aktietorget är inte lika hårda som kraven som ställs på Stockholmsbörsen och andra större börser. Detta innebär att du måste undersöka ett företag noggrannare innan du investerar i det. Det finns bra företag på Aktietorget. Det finns dock också många mycket missköta företag som bör undvikas.